ورود به سامانه
نام کاربری  
گذرواژه
 
 • رزرو فراگيران دوره
 • ثبت نام فراگيران رزرو شده
 • معرفي عوامل آموزشي دوره
 • گزارش وضعيت دوره ها
 • گزارشات
 • امور پشتيباني و رفاهي
 • جستجوي پيشرفته
 • برنامه هفتگي دوره هاي آموزشي
 • راهنماي کاربري سامانه مديريت آموزشي
 • سامانه مديريت محتوي و اطلاع رساني
 • تقويم آموزشي
 • اخبار آموزشي مرکز
 • کتابخانه دستور العملهاي آموزشي
 • معرفي ظرفيتهاي آموزشي
 و پشتيباني مرکز
 
کد مشخصه کد دورهنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمرکز آموزشدانشکده
3464KBF-01-10دوره جامع مديريت عالي بازاريابي و فروش1393/05/031393/07/03دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
3465KFM-01-10دوره اصول و فنون و هنر مذاکره1393/05/031393/05/21دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
3466KBB-01-10مدیریت بازرگانی و تجارت بین الملل1393/05/031393/06/03دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
3467KBE-01-10دوره اقتصاد، بورس و سرمایه گذاری1393/04/311393/06/24دفتر نمايندگي ولنجکمدیریت و اقتصاد
35228034آیین دادرسی مدنی1392/05/281392/05/29دفتر لرستانمدیریت و اقتصاد
35258033آیین دادرسی کیفری1392/05/211392/05/22دفتر لرستانمدیریت و اقتصاد
42932542کاربرد ARC VIEW در مهندسی منابع آب با استفاده از ARC GIS1393/07/081393/07/15مركز آموزشهاي تخصصيمهندسی آب و محیط زیست
4631DBA-0001مدیریت عالی کسب و کار (DBA)1393/10/121395/12/20دفتر 3 ولنجکمدیریت و اقتصاد
4846TGCM-1027كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري1393/10/241393/10/24مركز آموزشهاي تخصصيمهندسی آب و محیط زیست
48693599مهندسی ارزش در بخش توزیع1394/08/041394/08/12دفتر سمنانمهندسی برق و کامپیوتر
55352006مدیریت کارسپاری1395/08/081395/08/12مركز آموزشهاي تخصصيمرکز
58732665مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)1396/02/251396/02/31مركز آموزشهاي تخصصيمهندسی برق و کامپیوتر
5877MBA-0001عالی مدیریت اجرائی1394/01/011393/09/30دفتر 2 ولنجکمدیریت و اقتصاد
5908bmoj0376کارگاه الکتروتکنولوژی1396/03/201396/03/25مركز آموزشهاي تخصصيمهندسی برق و کامپیوتر
59128638تکنیک های تصمیم گیری1396/03/021396/03/04دفتر استان مرکزیمدیریت و اقتصاد
5926bmoj0382معارف واخلاق اسلامی1396/01/191396/03/18مركز آموزشهاي تخصصيمهندسی برق و کامپیوتر
59402190اصول پدافند غیرعامل1396/04/111396/04/25مركز آموزشهاي تخصصيمدیریت و اقتصاد
59653531آشنایی با تجهیزات و لوازم اندازه گیری1396/04/201396/04/28دفتر سمنانمهندسی آب و محیط زیست
59738747مدیریت تغییر و تحول1396/04/191396/04/21دفتر استان مرکزیمدیریت و اقتصاد

سامانه مدیریت آموزش مركز آموزشهاي تخصصي نگارش 2 . ©1391 مرکز آموزشهای تخصصی.كليه حقوق معنوي اين سايت به مركز آموزشهاي تخصصي تعلق دارد