صفحه اصلي

     مركز آموزشهاي تخصصي

    شركت در دوره ها آموزشي

     واحدهاي تابعه و دفاتر

     تقويم آموزشي 1394

     آموزشهای بين المللي


              

               


قوانين و مقررات

     بخشنامه هاي آموزشي
     آئين نامه و دستور العملها
     تعرفه ها و هزينه ها
     شناسنامه آموزشی
 

ارتباطات

       سامانه پیام کوتاه
       اخبار آموزشي
       نظام بهپوئي
       تماس با ما
 

امكانات

         لیست اعضاء
        واحد انتشارات مرکز
       آموزش الكترونيك
       شورا و همکاریهای برخط
       مترجم برخط
 
 

آمار و اطلاعات

         آمار اجرای دوره ها
        آمار مقایسه ای
        کتابخانه اسناد
 

 

ليست آزمونهای استخدامی

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از ساعت 9 تا 13با شماره تلفن 73932779-021 تماس حاصل فرمائید

ستاد برگزاری آزمون

  نام آزمون مواد امتحانی آزمون زمان و محل برگزاری نتایج آزمون
  آزمون استخدامی  شرکت مدیریت تولید و بهره برداری  برق فراب
ویژه نیروگاه برق آبی سیمره

 آخرین مهلت ثبت نام  روز پنجشنبه  1394/12/6

مهلت ثبت نام  داوطلبین در روز پنجشنبه 1394/12/6 به پایان رسید
 ( آزمون برگزار شد )


این آزمون در روز جمعه مورخ 1394/12/21 در شهر ایلام با موفقیت کامل برگزار شد.

نتایج آزمون در تاریخ 25 اسفند ماه 1394 اعلام شد
  آزمون استخدامی  شرکت پیمان غرب ویژه مشاغل اپراتوری

 آخرین مهلت ثبت نام  روز پنجشنبه  1394/6/26

مهلت ثبت نام به پایان رسید

( آزمون برگزار شد )


این آزمون در روز جمعه  مورخ 24/7/1394 در شهر کرمانشاه با موفقیت کامل برگزار شد

نتایج آزمون در تاریخ 4 و 5 آبان ماه 1394 اعلام شد
  آزمون استخدامی  شرکت شرکت تولید برق خوزستان مپنا  ويژه نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان

 مهلت ثبت نام  داوطلبین به پایان رسیده است

( آزمون برگزار شد )

این آزمون روز جمعه 10/7/94 در شهر اهواز با موفقیت کامل برگزار  شد.

نتایج آزمون در تاریخ 21 و 22 مهر ماه 1394 اعلام شد
  آزمون استخدامی  شرکت بهره برداری و تعمیراتی - مپنا  ويژه نیروگاه چادر ملو

برابر اعلام شرکت مپنا :
 مهلت ارسال مدارک تا روز پنجشنبه 15/5/1394 تمدید شده بود به اتمام رسید.

( آزمون برگزار شد )


این آزمون روز جمعه 94/6/13 در شهر اردکان یزد با موفقیت کامل برگزار شد


نتایج آزمون در تاریخ 21 و 22 شهریور ماه 1394 اعلام شد
  آزمون استخدامی  شرکت گهر انرژي
ويژه نیروگاه سیرجان

آخرين مهلت ارسال مدارك روز  چهارشنبه مورخ
1393/11/1 ميباشد


( آزمون برگزار شد )


اين آزمون روز جمعه
 93/11/24 در شهر سیرجان با موفقيت كامل برگزار شد


نتایج آزمون در تاریخ 2 و 3 اسفند 1393 اعلام شد
  آزمون استخدامی  شرکت گهر انرژي
ويژه پستهاي برق احداثي در مجتمع گل گهر

آخرين مهلت ارسال مدارك روز  پنجشنبه مورخ 25/02/1393 ميباشد

( آزمون برگزار شد )

اين آزمون روز جمعه 93/4/6 در شهر سیرجان با موفقيت كامل برگزار شد

نتایج آزمون در تاریخ 7 و 8 تیر 1393 اعلام شد
  آزمون استخدامی  شرکت بهره برداری و تعميرات نيروگاه صبا
ويژه نيروگاه چابهار

آخرين مهلت ارسال مدارك روز  جمعه مورخ 12/02/1393 ميباشد
( آزمون برگزار شد )

اين آزمون روز جمعه 93/3/2  در شهر چابهار با موفقيت كامل برگزار شد
 


نتایج آزمون در تاریخ 10/3/1393اعلام شد
  آزمون استخدامی  شرکت مشاركت توسعه صنايع تابان انرژي -كنترل قدرت پارس
ويژه نيروگاه شاهرود

آخرين مهلت ارسال مدارك از روز  شنبه مورخ 16/01/1393 به روز جمعه 05/02/1393تمديد گرديد

( آزمون برگزار شد )


اين آزمون روز جمعه 93/2/12 در شهر شاهرود با موفقيت كامل برگزار شد

آزمون در مورخ 23 و 24 ارديبهشت ماه 1393 اعلام شد
  آزمون استخدامی  شرکت بهره برداری و تعميرات نيروگاه صبا
ويژه نيروگاه هاي زرگان اهواز و خرمشهر

آخرين مهلت ارسال مدارك روز  سه شنبه مورخ 21/03/1392 ميباشد

( آزمون برگزار شد )

اين آزمون روز جمعه مورخ 1392/4/7 در شهر اهواز با موفقيت كامل برگزار شد
نتايج آزمون در تاريخ 1392/4/15 اعلام شد
  آزمون استخدامی  شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
ویژه نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر رشت

آخرين مهلت ارسال مدارك روز  شنبه مورخ 26/12/1391 ميباشد
( آزمون برگزار شد )

اين آزمون   روز جمعه مورخ 1392//2/13 در شهر رضوانشهر گيلان با موفقيت کامل برگزار شد.

نتايج آزمون در مورخ 21 و 22 ارديبهشت 1392 اعلام شد

آزمون استخدامي متمركز وزارت نيرو با 2119 مجوز استخدامي جهت 75 شركت تابعه وزارت نيرو به صورت همزمان در تاريخ 10 و 11 اسفند ماه 1391 برگزار خواهد شد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي www.azmoon-niroo.ir مراجعه نماييد.

ضمناً دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) نيز يكي از  مجريان برگزاركننده اين آزمون بزرگ مي باشد.

  این آزمون در روزهای  پنجشنبه و جمعه مورخ  10 و 11 اسفند ماه 1391 با موفقیت کامل در سراسر کشور برگزار  شد.
اعلام نتایج در فروردین سال 1392 از طریق  سایت www.azmoon-niroo.ir  
  آزمون استخدامی  شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
ویژه نیروگاه تولید آب و برق قشم

دريافت کاربرگ آگهی استخدام
 
آخرين مهلت ارسال مدارك روز  پنجشنبه مورخ 28/10/1391 ميباشد


به دلیل به حد نصاب نرسیدن درخواست داوطلبین،  آزمون کتبی برگزار نمیشود ولی برای متقاضیان واجد شرایط که فرم را ارسال نموده اند بزودی از طریق شرکت مپنا جهت انجام مصاحبه حضوری دعوت بعمل خواهد آمد
  آزمون استخدامی  شرکت مدیریت تولید برق قم
دريافت کاربرگ آگهی استخدام

آخرين مهلت ارسال مدارك روز  شنبه مورخ 16/10/1391 ميباشد
( آزمون برگزار  شد)
آزمون در روز جمعه مورخ 29/10/1391 در شهر تهران دانشگاه صنعت آب و برق برگزار شد
در مورخ 7 و 8 بهمن 1391 اعلام شد
  آزمون استخدامی استخدامی نیروگاه برق آبی سیاه بیشه
دريافت کاربرگ آگهی استخدام
 
آخرين مهلت ارسال مدارك روز چهار شنبه مورخ 1/06/1391 ميباشد

( آزمون برگزار و اعلام نتایج شد)

آزمون در روز جمعه مورخه 17/6/1391 در شهر تهران برگزار شد

در  مورخه 21/6/1391 اعلام شد
  آزمون استخدامی نیروگاه برق آبی گتوند
دريافت کاربرگ آگهی استخدام
 
آخرين مهلت ارسال مدارك روز شنبه مورخ 1/11/1390 ميباشد
( آزمون برگزار و اعلام نتایج شد)

 آزمون در روز جمعه مورخه 19/12/1390 در شهر تهران برگزار شد

در  مورخه 24/12/1390 اعلام شد
  آزمون استخدامی شرکت بهره برداری و تعميراتی مپنا ( نيروگاه سيکل ترکيبی گناوه )- دريافت کاربرگ آگهی استخدام 
آخرين مهلت ارسال مدارك روز سه شنبه مورخ 5/7/1390 ميباشد
( آزمون برگزار و اعلام نتایج شد)
آزمون در روز جمعه مورخه 22/7/90 در شهر گناوه برگزار شد
در  مورخه 27/7/1390 اعلام شد
  آزمون استخدامی شرکت فراب ويژه نيروگاه سيکل ترکيبی شيركوه (يزد) - دريافت کاربرگ آگهی استخدام 
آخرين مهلت ارسال مدارك روز يك شنبه مورخ 10/7/1390 ميباشد
( آزمون برگزار و اعلام نتایج شد)

آزمون در روز جمعه مورخه 13/8/90 در شهر یزد برگزار شد
در  مورخه 22/8/1390 اعلام شد
  آزمون  استخدامی متمرکز وزارت نیرو
( آزمون برگزار شد)
زمان آزمون 2/10/1390 آزمون در روز جمعه مورخ 2/10/90 برگزار شد

 

سامانه مدیریت آموزش مركز آموزشهاي تخصصي نگارش 2 . ©1391 مرکز آموزشهای تخصصی.كليه حقوق معنوي اين سايت به مركز آموزشهاي تخصصي تعلق دارد