ردیفسرفصل
1برنامه ریزی توابع، تایمرها، شمارنده ها
2تحلیل بلوکی واحدها
3تحلیل دستورهای تکمیلی
4زبانهای برنامه نویسی PLC
5عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری
6مدیریت ورودی و خروجی
7معرفیPLC و کاربرد در اتوماسیون
8کار علمی با Plc های نمونه